Jak czytać raport BIK? 4 praktyczne wskazówki

Jak czytać raport BIK? 4 praktyczne wskazówki

Dla wszystkich, którzy chcą prawidłowo zinterpretować dane zawarte w Informacji ustawowej, czyli najbardziej podstawowym raporcie BIK, przygotowaliśmy krótką instrukcję.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych każdy konsument ma prawo raz na 6 miesięcy uzyskać z Biura Informacji Kredytowej bezpłatny raport o swojej historii kredytowej. Wystarczy w tym celu zarejestrować się na stronie BIK-u i po przejściu procesu weryfikacji tożsamości oraz wybraniu rodzaju konta na portalu bik.pl, można pobrać Informację ustawową. Niestety wielu osobom sprawia trudność czytanie tego dokumentu. Warto wobec tego pamiętać o możliwości pobrania czytelniejszego i wzbogaconego o dodatkowe informacje raportu Profil Kredytowy Plus.

Informacja ustawowa: krótki przewodnik

Raport Informacja ustawowa dzieli się na cztery zasadnicze części, w których można odnaleźć różne dane o posiadanych kredytach i zapytaniach kredytowych.
Wskazówka 1: Raport Informacja ustawowa jest zbudowany na zasadzie od ogółu do szczegółu. Najpierw przedstawiane są dane osobowe (czy to w sekcji zapytań, czy zobowiązań kredytowych), potem najważniejsze informacje na temat poszczególnych zobowiązań (dane wynikające z umowy), następnie szczegóły dotyczące historii spłat kredytów

Część 1: Dane z wniosku o udzielenie informacji na temat danych osobowych przechowywanych w bazie BIK SA

W pierwszej części raportu przedstawione są dane osobowe klienta, który zawnioskował o dostęp do raportu (m.in. numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, adres zameldowania i korespondencyjny), a także informacje o tym, kiedy i w jaki sposób (np. elektronicznie) złożył zapytanie.

Część 2: Dane osobowe z zapytań i zobowiązań kredytowych

W tej części raportu możemy zobaczyć, ile razy składaliśmy wnioski o produkty kredytowe, którym towarzyszyły zapytania składane do BIK-u o udostępnienie informacji na temat naszej osoby. W pierwszej kolejności BIK prezentuje jedynie dane osobowe, na podstawie których raporty zostały pobrane (imiona i nazwisko, numer PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości oraz płeć i data urodzenia). Poniżej widnieją szczegółowe informacje o rodzaju zapytań, jakie banki, SKOK-i czy firmy pożyczkowe składały za naszą zgodą do BIK-u. Możemy sprawdzić:

• datę złożenia zapytania (włącznie z godziną),
• rodzaj instytucji odpytującej BIK (np. bank),
• powód zapytania (np. wniosek kredytowy),
• wnioskowaną kwotę,
• rodzaj zobowiązania (np. kredyt gotówkowy).

Wskazówka 2: Nie wszystkie zapytania widoczne w raporcie dotyczą sytuacji, w której wnioskowałeś o kredyt. Część z nich to zapytania monitorujące lub dotyczące zarządzania klientem, których dokonują banki, by śledzić historię kredytową klienta posiadającego u nich kredyt lub poręczającego pożyczkę innej osobie. Jeśli zobaczysz właśnie taki rodzaj zapytań o sobie w swoim raporcie, nie musisz się niczego obawiać – nikt nie usiłował wyłudzić kredyt na Twoje dane.

Część 3: Dane dotyczące zobowiązań kredytowych

Na kolejnych stronach BIK podaje dane na temat posiadanych przez nas zobowiązań kredytowych, które aktualnie spłacamy (w tym otwartych rachunków kart kredytowych, nawet jeśli z nich nie korzystamy) lub już spłaciliśmy.
Wskazówka 3: Wyszukaj w raporcie wszystkie otwarte rachunki kredytowe i upewnij się, że ich liczba zgadza się z rzeczywistością. Pamiętaj, że BIK wymienia kolejno wszystkie Twoje zobowiązania w stosunku do których obowiązuje Twoja zgoda na przetwarzanie tych danych – kredyty otwarte mogą więc przeplatać się już z tymi zamkniętymi, co może być dla Ciebie nieczytelne. Zaznaczając zobowiązania według BIK-u aktywne, łatwiej zweryfikujesz, czy bank dopełnił swoich powinności i przekazał do BIK-u informację, że dany kredyt już jest spłacony. Tylko wtedy nie będzie obciążał Twojej zdolności kredytowej.

W tej części raportu możemy sprawdzić dane z umowy kredytowej, takie jak:• relację do zobowiązania (czy jesteśmy głównym kredytobiorcą, współkredytobiorcą czy poręczycielem)
• datę umowy
• rodzaj zobowiązania
• kwotę kredytu oraz kwotę kredytu z kosztem odsetkowym
• walutę kredytu
• liczbę rat (okres obowiązywania umowy)
• limit kredytu (w przypadku kart kredytowych i limitu na koncie osobistym)
• numer wniosku kredytowego

Oprócz tego mamy wgląd w kondycję zobowiązania, czyli historię spłaty zadłużenia, gdzie oprócz powtórzenia niektórych informacji z umowy kredytowej podane są dodatkowo m.in.:
• data ostatniej aktualizacji danych w BIK (czas, w którym BIK dokonał ostatniej aktualizacji informacji o danym zobowiązaniu na podstawie informacji przesłanej przez bank)
• kwota raty
• najgorszy historyczny status płatności

Wskazówka 4: BIK kategoryzuje opóźnienia w spłacie w trzech przedziałach: 0-30 dni, 31-90 dni i 91-180 dni. O ile pierwszy typ opóźnień nie powinien w znacznym stopniu rzutować na naszą historię kredytową, o tyle przy zwłokach w płatnościach przekraczających 30 dni nasz scoring może utrudnić nam uzyskanie kredytu, a w przypadku przekroczenia terminu raty o co najmniej 91 dni większość banków negatywnie rozpatrzy nasz wniosek o pożyczkę.

• informacja o zastosowanych przez bank zabezpieczeniach kredytu (np. zabezpieczenie na zakupionym towarze)
• tabela, w której przedstawiona została historia spłaty (widać w niej m.in. kwotę do spłaty, jaka pozostawała do uregulowania w kolejnych miesiącach, a także liczbę dni ewentualnego opóźnienia w płatności rat w poszczególnych miesiącach)
• okres obowiązywania zgody udzielonej BIK-owie na przetwarzanie danych o danym zobowiązaniu kredytowych (zwykle jest to 5 lat po wygaśnięciu umowy kredytowej)

Część 4: Upadłość konsumencka

W tym dziale podana jest informacja o ewentualnym skorzystaniu przez klienta z opcji ogłoszenia upadłości konsumenckiej.