Odstąpienie od umowy chwilówki

Odstąpienie od umowy chwilówki – jak to zrobić?

Czasami pożyczamy pieniądze na sfinansowanie jakiegoś niespodziewanego wydatku, a w międzyczasie wpłyną na konto nowe środki, przez co zaciągnięta pożyczka okaże się być zbędna. Co zrobić w takiej sytuacji? Czy możliwe jest wycofanie się z podpisanej już umowy z pożyczkodawcą? Jak wygląda wypowiedzenie umowy chwilówki w praktyce i czy rzeczywiście jest to w ogóle możliwe?

 

Obecnie pożyczanie pieniędzy stało się bardzo szybkie, łatwe i wygodne. Można to zrobić za pośrednictwem Internetu i to nawet bez konieczności wychodzenia z domu. Nie trzeba nawet załatwiać żadnego zaświadczenia o zarobkach, gdyż do złożenia wniosku wystarczy wyłącznie dowód osobisty. Nie zmienia to jednak faktu, że czasami zbyt szybko zdecydujemy się na skorzystanie z oferty firmy pozabankowej. Co zatem wtedy, gdy otrzymamy już pożyczkę, ale po podpisaniu umowy okaże się, że już nie potrzebujemy tego dodatkowego zastrzyku gotówki?

Na szczęście istnieje możliwość odstąpienia umowy pożyczki pozabankowej, a informacje na ten temat można znaleźć w przepisach Ustawy o kredycie konsumenckim. Wystarczy przeczytać dokładnie regulamin danej chwilówki, gdzie zostały zawarte informacje kiedy i w jaki sposób można odstąpić od umowy. Co więcej, każdy pożyczkodawca powinien podczas zawierania z umowy z klientem, poinformować go o możliwości odstąpienia od umowy. Dodatkowo pożyczkobiorca powinien otrzymać także stosowany druk, którym w przyszłości może posłużyć do wypowiedzenia umowy.

14 dni na wypowiedzenie umowy

Pożyczkobiorca może wnioskować o wypowiedzenie umowy bez podania przyczyny i ma na to czternaście dni, liczone od dnia podpisania umowy z instytucją pozabankową. Taka opcja dostępna jest nawet w momencie znalezienia się pieniędzy na koncie bankowym pożyczkobiorcy. Oczywiście konieczne jest złożenie wypowiedzenia w stosownej formie, a więc w postaci właściwego oświadczenia otrzymanego podczas zawierania umowy.

Z wypełnionym oświadczeniem można udać się osobiście do siedziby pożyczkodawcy lub wysłać dokument listem poleconym, najlepiej priorytetowym z potwierdzeniem odbioru. Jest to zabezpieczenie dla pożyczkobiorcy, potwierdzające dopełnienie z jego strony wszelkich obowiązków i terminów związanych z odstąpieniem od umowy.

Na co zwraca uwagę pożyczkodawca? Dla firmy pożyczkowej liczy się data stempla pocztowego na kopercie. Tak więc nie to, kiedy pismo dotrze do pożyczkodawcy jest ważne, ale to kiedy wypowiedzenie umowy zostanie wysłane przez pożyczkobiorcę.

 

30 dni na zwrot pożyczonej kwoty

 

A co dalej po wysłaniu stosownego oświadczenia do pożyczkodawcy? Decydując się na wypowiedzenie umowy, należy zwrócić pożyczoną kwotę w przeciągu trzydziestu dni od dnia wysłania oświadczenia. Nawet jeśli chwilówka była zaciągana na krótszy okres, to pożyczkobiorca również ma trzydzieści dni na jej zwrot. A jeśli nie uda się oddać tej kwoty w przeciągu trzydziestu dni? Trzeba liczyć się z tym, że pożyczkodawca będzie codziennie naliczać odsetki z tytułu zwłoki.

Co więcej, po upływie trzydziestu dni pożyczkodawca może skierować sprawę do sądu. Nie dość, że wszystkie należności zostaną ściągnięte na drodze postępowania egzekucyjnego, to jeszcze pożyczkobiorca może zostać wpisany do baz informacji gospodarczej KRD, BIG, ERIF i innych, co obniży jego zdolność kredytową i szanse na kolejne pożyczki w przyszłości. Lepiej więc nie ryzykować.

/